Archiv pro měsíc: Květen 2018

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Středa – Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek - Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek - Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE na faře v 19.00 hod. Téma: Křesťanské pojetí člověka a genderová teorie člověka.
 • První pátek v měsíci se bude zpovídat od 15.00 – 18.00 hod. a po večerní mši svaté bude společná adorace před NS.
 • Děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání, budou mít první sv. zpověď v pátek od 16.00 hod. prosím, aby přišli i rodiče. V sobotu od 9.00 hod. v H.K. bude nácvik na nedělní slavnosti.
 • V sobotu 2. 6. je děkanátní pouť do Frýdku: Program: 16.00 hod. – růženec, 17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. – mše svatá. (25 let mládeže v děkanátu).
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.
 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

 

NOC KOSTELŮ

V pátek 25. května během Noci kostelů byl otevřen lidem kostel sv. Jana Křtitele. Farníci si pro lidi připravili bohatý program. Byla zde komentovaná prohlídka kostela, lidé poznávali, co se odehrává v kostele, zazněl varhanní koncert.........a na závěr jsme přešli do meditační modlitby, při které nás doprovázely zpěvy. Po celou dobu si návštěvníci mohli oddechnout u stánku s občerstvením. A tak to asi vypadalo:

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota - Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina a také v neděli po mši svaté v horním kostele sv. Jana.
 • 25. 5. v pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v horním kostele, prosím všechny farníky o modlitbu, aby lidé, kteří se přijdou podívat, zakusili Boží dobrotu a lásku, zvláště prosím nemocné, aby obětovali i své utrpení – nemoci.
 • V sobotu 26. 5. je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v dolním kostele.
 • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.

FARNÍ POUŤ NA SV. KOPEČEK

V sobotu 12. května jsme se vydali na první společnou farní pouť na sv. Kopeček. Pouť jsme zahájili mši svatou a společnou adoraci. Ze Sv. Kopečku jsme se vypravili do Olomouce, kde jsme si prohlídli kostel sv. Mořice, katedrálu sv. Václava a kapli sv. Jana Sarkandera. Celkem nás bylo kolem 75 farníků, někteří jeli autobusem a jiní auty. Počasí nám přálo.

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Sobota - Vigilie Seslání Ducha Svatého
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
 • V pondělí 14. 5. po večerní mši svaté bude setkání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 19. 5. bude svatodušní vigilie v horním kostele v 21.00 hod. Při této mši svaté budeme obnovovat biřmovací závazky a budeme společně prosit o nové letnice pro farnost (vylití DS). Obřad se skládá: 1) Lucernárium; 2) Bohoslužba slova; 3) Obnova biřmovacích závazků; 4) Bohoslužba oběti.
 • Příští neděli 20. 5. bude májová pobožnost u PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni se přejde ke Kolibě, kde bude smažení vaječiny – společné posezení.
 • Zapsat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.

Celý příspěvek

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA OSVOBOZENÍ NAŠI VLASTI

Každý rok 8. května je děkovná mše svatá za osvobození naši vlasti a ukončení 2. světové války. Mše svatá se tradičně odsloužila na St. škole na Kopané v 15.00 hod. a po mši svaté jsem se vydali ke kapličce, kde byla májová pobožnost. Závěrem jsem společně poseděli a něco dobrého pojedli. Podívejte se na to.

MINISTRANTI SI VYŠLÁPLI NA RADHOŠŤ

8. května jsem se s ministranty vydal zdolat další horu nad 1000m RADHOŠŤ 1129 m (B2). V kapli sv. Cyrila a Metoděje jsme se zúčastnili v 10.30 hod. mše svatá, kde probíhala Stanislavská pouť. Když jsem vyšli, tak jsem si udělali společné foto, na kterém nejsou jen ministranti. Stalo to za to.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek - Začátek Svatodušní novény
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí po večerní mši svaté je schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý 8. 5. v 10.30 hod. v kapli na Radhošti je STANISLAVSKÁ POUŤ. Odpoledne v 15.00 hod. je Děkovná mše svatá za osvobození naší vlasti ve St. Škole na Kopané
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá bude ráno v 7.30 hod. a v 17.00 hod. H.K. (Tichá v 18.00 hod.)
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mše svatá na Svatém Kopečku v 10.00 hod. Odjezd je v 8.00 hod. od H.K., proto nebude ranní mše svatá.