Archiv pro měsíc: Leden 2022

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svící a průvodem. Svíce /Hromnice/ si doneste. Svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako Světový den zasvěcených osob.
 • Ve čtvrtek si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání. Ten den se také budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu. Také ten den na přímluvu sv. Agáty žehnáme chleby, které si donesete.
 • Misijní klubko připravilo setkání, na které Vás zve. Bude v neděli 6. 2. od 16.00 hod. na faře. Program:
  Divadlo – Lakomá Barka (hrají děti z misijního klubka a mladí farníci)
  Misijní kino – (film z misijní tematikou)
  Posezení (káva, čaj)
  Setkání proběhne za dodržení protiepidemiologických podmínek, ke kterým patří následující: účastníci starší 12 let se prokáží potvrzením o prodělané nemoci covid-19 či očkováním, popřípadě PCR testem (mládež do 18 let, osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány).

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto také dnešní sbírka je určená na podporu biblického apoštolátu.
 • Do úterý 25. ledna probíhá ještě týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl i v našich osobních modlitbách.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek od 17.00 bude tichá adorace. A v 18.00 hod. zvu na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Sejdeme se kolem oltáře Páně a budeme se modlit za naše rodiny.
 • Maminky a babičky zveme na víkendové Modlitební setkání Modliteb Matek (pátek – sobota – neděle) vždy v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Podrobnosti na plakátku.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem nadcházejícího týdne je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a pišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21).
 • Ve čtvrtek je volný úmysl mši sv.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto sbírka z této neděle (23. ledna) je ve prospěch biblického apoštolátu.
 • Dnes máte ještě možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

Svátek Křtu Páně

 • Dnešní svátek Křtu Páně končí Vánoční dobu. Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Fotogalerie: Svěcení vody, křídy a kadidla:

2. Neděle po Narození Páně

 • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojili k přípravě Vánočních svátků v zdejších kostelích.
 • Zítra, v pondělí po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
 • Ve středu po mši sv. na faře další setkání v rámci příprav na biřmování.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu na mši sv. buď ve čtvrtek ráno, nebo už ve středu večer ve vigilií tohoto svátku.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavic voskem.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.