Archiv pro měsíc: Leden 2022

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem nadcházejícího týdne je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a pišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21).
 • Ve čtvrtek je volný úmysl mši sv.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto sbírka z této neděle (23. ledna) je ve prospěch biblického apoštolátu.
 • Dnes máte ještě možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

Svátek Křtu Páně

 • Dnešní svátek Křtu Páně končí Vánoční dobu. Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Fotogalerie: Svěcení vody, křídy a kadidla:

2. Neděle po Narození Páně

 • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojili k přípravě Vánočních svátků v zdejších kostelích.
 • Zítra, v pondělí po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
 • Ve středu po mši sv. na faře další setkání v rámci příprav na biřmování.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu na mši sv. buď ve čtvrtek ráno, nebo už ve středu večer ve vigilií tohoto svátku.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavic voskem.
 • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.