Archiv pro měsíc: Červenec 2023

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • V pátek je volný úmysl mši sv.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli 6.8. bude od 16.00 hod. na faře modlitební setkání mužů.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Požehnání poutníkům bude při mši sv. ve středu ráno v 7.30 hod. v D.K. Můžete přijít se modlit spolu s nimi.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 16.7. bude od 16.00 hod. na faře modlitební setkání mužů.
 • Pouť na Radhošti

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • Ve středu slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (s o. Biskupem Martinem Davidem) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v 8.00 hod. v H.K. a v Tiché v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek v Tiché mše sv. nebude.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Tento čtvrtek zbývá už zajistit jen poslední hodinu (11.00 – 12.00). Ale můžete se už zapisovat na ten další čtvrtek 13.7.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.