Archiv pro měsíc: Říjen 2017

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Středa – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Čtvrtek - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Pátek - Adorace
Sobota - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od pondělí budou všechny mše svaté z H.K. přesunuty do D.K. mimo neděli.
 • POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ: V neděli 5. 11. v 14.30 hod. na hřbitově ve Frenštátě.
  - Středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 hod.
  - Čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v 7.30 hod. a 18.00 hod.
 • V pátek po večerní mši svaté bude společná řízená adorace před NS. (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba).
 • Po ranní mši svaté v sobotu se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • Příští neděli nebude adorace a sv. smíření z důvodu pobožnosti na hřbitově.
 • Podle potřeby budu zpovídat i po mši svaté během týdne, pokud bych stačil vyzpovídat před mši svatou.

Celý příspěvek

Zádušní mše svatá za kněze

Dne 26. října jsme slavili zádušní mši svatou za kněze P. Františka Böhma (1884–1968) frenštátského faráře a P. Karla Veselého (1899–1973) faráře v Lichnově. Ostatky kněží byly vykopaný a přeneseny do kněžské hrobky. Zádušní mši svatou slavil novojičínský děkan Mons. Alois Peroutka spolu s kněžími děkanátu. Na počátku stála myšlenka zesnulého otce Rudolfa, tak jsme splnili jeho přání. Věčné odpočinuti dej jim o Pane a věčné světlo, ať jim svítí.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Zádušní mše svatá za kněze
Sobota - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Ve čtvrtek 26.10 bude v 9.30 hod. zádušní mše svatá za kněze P. Béma a P. Veselého v H.K. Kněží budou uložení do kněžské farní hrobky. Z tohoto důvodu nebude ranní mše svatá, také po mši svaté bude přistaven autobus na hřbitov.
 • V sobotu 28.10. bude od 18.00 hod. VEČER CHVAL v D.K.
 • Příští neděli je změna času: čas se bude posouvat ze 3. hod. na 2. hod.
 • POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ: V neděli 5. 11. v 14.30 hod. na hřbitově ve Frenštátě.
  - Středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 hod. – D.K.
  - Čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v 7.30 hod. a 18.00 hod. – D.K.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HL. PATRONKY SLEZSKA
Úterý – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • Příští neděli je sbírka na misie.
 • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti.
 • V pátek před večerní mši svatou se budou děti z misijního klubka modlit růženec.
 • V sobotu v 11.00 hod. je svatba na Radhošti Jiří Beneš a Kateřina Šlosarová.
 • Práce na faře: Prosím chlapi, kteří by chtěli pomoci na faře z různými pracemi – je potřeba seškrábat staré malby atd.
 • Každý pátek po večerní mši svaté bude 15 minutová adorace a v H.K. od 17.15 hod. bude vystavená NS a také příležitost ke sv. smíření.

 

Celý příspěvek

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Středa – Památka sv. Jana XXIII:, papeže
Sobota - Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v DPS na Rožnovské.
 • Večer v sobotu od 18.00 hod. bude společenství mladých.

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka svatých andělů strážných
Středa – Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v domově senioru v Hortenzii
 • V pátek po večerní mši svaté budu řízená společná adorace před NS.
 • Po mši svaté v sobotu ráno budou litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V sobotu 7.10. je svatba: Jakub Gaszek a Ludmila Fialková v 11.00 hod. v kostele sv. Jana.
 • Večer v sobotu od 18.00 hod. bude společenství mladých.
 • Měsíc ŘÍJEN je zasvěcen modlitbě sv. růžence, prosím rodiny, aby si dokázali společně udělat čas na modlitbu sv. růžence, zvláště když tento rok si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě. Prosme za mír ve světa a obrácení lidí k Bohu.