Archiv pro měsíc: Srpen 2017

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
Úterý – Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od 1. září po celou dobu měsíce bude vždy po mši svaté možnost 15 min. adorace před NS.
 • V Domově důchodců bude v 9.00 hod. mše svatá.
 • Na první pátek po večerní mši svaté bude řízená společná adorace.
 • Příští neděli v D.K. od 15.00 – 16.00 hod. bude adorace s možností sv. smíření.
 • VÍKENDOVKA PRO DĚTI OD 6 LET proběhne od 8. – 10. 9., registrujte se u Marie Fialkové ml. (viz. Plakátek). Rodiče si mohou vzít v zákristii kontakt.
 • Výuka náboženství: Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství v zákristii na papír. Výuka bude probíhat na faře. Později se upřesní časy (kdy a v kolik). Učit se budou všechny ročníky ZŠ.
 • Kalendáře stojí 60 Kč – možné si zakoupit v zákristii.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže
Úterý – Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Sobota - Radhošť
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • ZMĚNY V BOHOSLUŽBÁCH: v ÚTERÝ je mše svatá v 7.30 hod. v D.K.
 • Před každou mši svatou se bude zpovídat 30 min.
 • V sobotu 26. 8. zvu srdečně farníky v kapli sv. Cyrila a Metoděje na mši svatou v 11.00 hod. na Radhošti – úmysl bude za farnost.
 • VÍKENDOVKA PRO DĚTI OD 6 LET proběhne od 8. – 10. 9., nahlaste se u Marie Fialkové ml. (viz. Plakátek). Rodiče si mohou vzít v zákristii kontakt.
 • Výuka náboženství: Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství v zákristii na papír. Výuka bude probíhat na faře. Později se upřesní časy (kdy a v kolik). Učit se budou všechny ročníky ZŠ.
 • Modlitba ve 21.00 hod. za farnost a město (obec).
 • Kalendáře stojí 60 Kč.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ZMĚNY BOHOSLUŽEB:

 • v pondělí budou mše svaté v Horním kostele (sv. Jana) v 18.00 hod.;
 • v úterý v Dolní kostele (sv. Martina) v 7.30 hod.
 • v sobotu ve farní kostele (D.K. sv. Martina) v 7.30 hod.