Archiv rubriky: Nezařazené

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Také od dnešní neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání mužů.
 • pátek zvu na mši sv. zaměřenou k dětem. Během ní budeme také vyprošovat zvláštní požehnání pro naše rodiny. Proto zvu na ní nejen děti ale celé rodiny.
 • Fotogalerie: pobožnost u kaple sv. Marka
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do HK.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Na závěr mše sv. budeme žehnat růže.
 • sobotu 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Také od příští neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.

Ať víra v Kristovo zmrtvýchvstání
Vás naplňuje radostí, pokojem a nadějí,
že i my z mrtvých vstaneme.

o. Mariusz Banaszczyk

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Vigilie zmrtvýchvstání

Neděle zmrtvýchvstání

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V pondělí a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v HK. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v HK poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do HK na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Od druhé velikonoční neděle (za dva týdny – 24.4.) ranní mše sv. v neděli (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • V rámci Misijního jarmarku se podařilo podpořit misie částkou 10.100,– Kč. Všem dárcům za štědrost mockrát děkujeme.
 • Fotogalerie: Venkovní Křížová cesta
 • Fotogalerie: Květná neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes večer v 17.30 hod. se v kostele v Lubině uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkují kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka. Začneme v 18.00 hod. od Chovanců.
 • Příští neděle je poslední postní neděle – Květná – Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Příští neděli 10.4. od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 16.4.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Fotogalerie: Misijní jarmark

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Na opravy se vybralo 19.098,– Kč. Mockrát děkuji.
 • Na obětním stolku jsou letáčky pro ty, kdo by se chtěl připojit k Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili a zajistili adoraci „24 hodin pro Pána“.
 • Dnes večer Vás zveme na Zpívané nešpory. Do dolního kostela v 18.00 hod.
 • Ode dneška bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.15 hod. bude pobožnost Křížové cesty a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v pátek 1.4. jste zvání na Křížovou cestu, kterou se půjde do kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Podrobností najdete na stránkách: www.exodus90.cz.
 • Příští neděli 3. 4. 2022 se v Lubině v 17.30 uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkující to kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na Celostátní setkání mládeže, se vybralo 13.519 Kč. Dnešní sbírka je na opravy. Mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek zvu na pobožnost Křížové. Začátek v 17.15 hod. Pak následuje mše sv. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Proto Vás ten den zvu na mši sv. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte. Při teto mši sv. se zase budeme zvlášť modlit za naše rodiny.
 • Po mši sv. začínáme adorace „24 hodin pro Pána“. Program:

19.00 – 20.00 Hodina tiché adorace pro všechny v HK 20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli (pouze pro přihlášené) 7.00 – 8.00 Modlitba sv. růžence a mše sv. v DK (pro všechny)
8.00 – 18.00 Adorace v DK (pro všechny)
18.00 – 19.00 Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny).

 • Příští neděli 27.3. začíná letní čas! Hodiny se posouvají o hodinu dopředu.
 • Také příští neděli Vás zveme na Zpívané nešpory. Dolní kostel v 18.00.
 • Od 27.3. bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
  Fotogalerie: udělování Svátosti pomazání nemocných

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnešní sbírka je na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu v Hradci Králové. Za týden bude sbírka na opravy.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Na pobožnost Křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • sobotu budeme prožívat Slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 7.30 do dolního kostela. Od 15.00 h. mají na faře své setkáni senioři, které také srdečně zveme. A od 16.00 hod. zvu na faru muže (pouze) na „Setkání se sv. Josefem“. Předpokládaný konec po 20.00 h. Můžete sebou vzít něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Můžete se ještě zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 h.
 • Pořád Vás také zvu k společnému prožívání našeho Farního postu. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.
 • MAS Lašsko nás oslovilo ohledně ubytování lidi z Ukrajiny. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Fotogalerie: Křížová cesta: vede Misijní klubko

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za sbírku na pomoc Ukrajině. Vybralo se: 24.648,– Kč.
 • Biskupství ostravsko-opavské vyhlásilo na neděli 13. března (což je příští neděle) diecézní sbírku na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu v Hradci Králové.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Ve středu v 18:45 v horním kostele budou mít setkání rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.
 • Pobožnost Křížové cesty v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Teď v sobotu bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu starší a nemocné farníky, zvláště ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Příští neděli v 9.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za + biskupa Fr. V. Lobkowicze“.
 • Můžete se ještě zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • V teto době Vás také zvu k společnému prožívání našeho Farního postu. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.
 • Fotogalerie: Popeleční středa

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy a na Svatopetrský haléř. Dnešní sbírka je mimořádně určena na pomoc Ukrajině.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • Pipojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. „Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír.“
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Už se můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Fotogalerie: vystoupení dětí z Misijního klubka

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. bude modlitba breviáře.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. A v 18.00 hod. zvu na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Zase se chceme modlit za naše rodiny.
 • Také se už pomalu blíží postní doba, během které budeme prožívat pobožností Křížové cesty. Budou každý pátek před mši sv. A tentokrát chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku.
 • Fotogalerie: Žehnání chlebů sv. Agáty