Archiv rubriky: Nezařazené

110 let od narození Vincence Jandy

V neděli 15. 4. se slavila děkovná mše svatá v 9.00 hod. za život salesiánského misionáře Vincence Jandy, kterou celebroval otec Jiří Caha, vedoucí salesiánského střediska v Ostravě. Odpoledne jsme shlédli dokument o jeho životě a program nám obohatili i Romové, ze střediska Don Bosko, svými zpěvy, divadlem i svědectvím o svém obrácení k Bohu. Setkání se neslo v přátelském duchu.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
  • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
  • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
  • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
  • Celý příspěvek

VELKÝ PÁTEK

V pátek 29. 3. jsme v 8.00 ráno rozjímali nad utrpením Ježíše Krista a kráčeli jsme s ním po jeho bolestné cestě při křížové cestě. Večer v 18.00 hod jsme v tichu vstoupili do obřadu Velkého pátku, kde jsme ve starobylých přímluvách prosili za celý svět. Adorací jsme uctili KŘÍŽ, na kterém umřel Spasitel světa.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

22.3. Čtvrtek v Tiché od 17.30 – 18.00 hod; od 18.30 – dle potřeby
23.3. Pátek ve Frenštátě D.K. od 17.00 – 18.00 hod; od 18.45 hod. dle potřeby
24.3. Sobota ve Frenštátě D.K. od 8.00 – 9.00 hod.
25.3. Neděle v Tiché od 11.30 – 12.30 – dle potřeby.
ve Frenštátě D.K. od 14.30 – 17.00 hod. – dle potřeby.
26.3. Pondělí ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.; 18.30 dle potřeby.
27.3. Úterý ve Frenštátě D.K. od 7.00 – 7.30 hod.; 8.00 dle potřeby.
28.3. Středa ve Frenštátě H.K. od 17.00 – 18.00 hod.;
Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu SE UŽ NEBUDE ZPOVÍDAT.

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu jsme vstoupili do doby postní, která trvá 40 dnů. Přijali jsme znamení popelce, které nám připomíná naši pomíjivost, jak říká kněz: „člověče prach si v prach se navrátíš“. Život nám byl darován a s životem zase předstoupíme před Boha. Bez Boha bychom nebyli. Ježíš je alfa i omega lidských dějin i mého života. Hříchem jsme ztratili oddanost a úctu k Boží velikosti jeho nekonečné lásce a dobrotě. Postem se chceme navrátit k Bohu a být lidmi lásky, kteří nehledají své pohodlí, ale pomáhají budovat civilizaci lásky, která stojí na Ježíšově lásce pramenící z kříže. Vydat se cestou postu nás vede k rozhodnutí, že nechceme hřešit, ale být po vzoru Kristova – obětovat se pro spásu světa.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ

Dne 21. ledna proběhla ve farnosti ekumenická bohoslužba s pojená s modlitbami za jednotu církve. Ve farním kostele v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se společně setkali s věřícími s církve bratrské, církve Českobratrské evangelické, církve Křesťanské společenství, církve Československé husitské a prosili jsme o jednotu v Kristově církvi a také o pokoj na území Karibiku.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

Neděle 17.12. – 15.00 – 17.00 hod. D.K.
Tichá – 11.30 hod. – dle potřeby
Pondělí 18.12. - 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Úterý 19.12. - 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Středa 20.12. – 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Tichá – 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Čtvrtek 21.12. – 6.15 – 6.40 hod.; 7.30 – dle potřeby
Tichá – 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Pátek 22.12. – 7.00 – 7.30 hod. – 8.00 – dle potřeby
- 17.00 – 17.55 hod.; 18.30 – dle potřeby
Sobota 23.12. – 7.00 – 7.30 hod. – 8.00 – dle potřeby
Tichá – 17.00 – 17.55 hod.; 19.00 – dle potřeby
Neděle 24.12. – 10.15 – dle potřeby (Horní kostel)

Ve Frenštátě se zpovídá ve farním kostele (Dolním). Před půlnoční se zpovídat nebude.

RORÁTY

Roráty jsou ranní mše svaté k PM. Tento rok vycházíme ze svých domovů a za tmy s lampičkou v ruce vycházíme vstříc Ježíši Kristu, abychom se s Ním mohli setkat při mši svaté. Roráty máme v úterý a ve čtvrtek v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod. V úterý a ve čtvrtek děti mají na faře společnou snídani.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Ve středu 20. září na faře začne výuka náboženství pro třídy základních škol.

ROZPIS HODIN:

1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 hod.
3. třída – 13.45 – 14.30 hod.
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod.
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod.

Prosím, rodiče, aby děti, které půjdou k prvnímu svatého přijímání nahlásili duchovnímu správci na začátku školního roku. Děkuji o. Petr