Archiv rubriky: Nezařazené

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji za sbírku na opravy.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek (svátek Proměnění Páně) od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V měsíci srpnu návštěva starších a nemocných farníků bude až ten další týden.
 • Teď ve středu, v pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Pokud byste chtěli, tak je zase můžete nahlásit v sakristii. Stejně i celý další týden od pondělí 9.8. do soboty 14.8.
 • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť. Mše sv. v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat i další intence na mše svaté na rok 2021.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Fotogalerie z víkendu Misijního klubka:

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Papež František vyhlásil poprvé na 25. ervence 2021 Svtový den prarodičů a senior. Jako motto zvolil ujištní: „Já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 28, 20), které má být příslibem nadje, kterou si mladí a senioi mohou navzájem projevovat. Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodie vnímali odpovdnost za pedávání víry v rodin je den prarodičů.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Mockrát děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V pondělí, středu a v pátek jsou volné úmysly mší sv. Pokud byste chtěli, tak je můžete nahlásit v sakristii.
 • Fotogalerie z pěší pouti na Velehrad:

   

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Za týden bude naše měsíční sbírka na opravy.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Pouť začne mši sv. v 7.00 hod. v Dolním kostele. Můžete přijít třeba jen na tu mši sv. pomodlit se spolu s poutníky a také i za ně.
 • Naše frenštátská mládež připravuje od 19. – 22. srpna víkend pro děti od 5 let. Bude na téma: Děti z Fatimy. Podrobnosti i kontakt na vedoucí najdete na plakátku.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Fotogalerie z Radhoště:

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Zítra slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (zajištuje farnost Dolní Bečva) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v horním kostele v 9.00 hod (!).
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové (tel. 736 612 409).
 • Naše frenštátská mládež připravuje od 19. – 22. srpna víkend pro děti od 5 let. Bude na téma: Děti z Fatimy. Podrobnosti i kontakt na vedoucí najdete na plakátku.
 • Setkání chlapů bude zase pokračovat od září.

POUŤ K SV. JANU KŘTITELI (13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu na pobožnost k sv. Janu Křtiteli. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • V úterý slavíme Slavnost sv. Apoštolů Petra a Pavla. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď v úterý ráno nebo už v pondělí večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Pobožnosti na Dílech

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek na mši sv. budeme děkovat za školní a katechetický „rok“. Proto na tu mši sv. zvu přede vším děti, mládež a také jejich rodiče a prarodiče.
 • V neděli 27.6. budeme v našem filiálním kostele prožívat pouť k sv. Janu Křtiteli. A odpoledne zveme na pobožnost k tomuto světci. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je den modliteb naši farnosti za bohoslovce, a bohoslovců za farnost Frenštát p.R.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zvu na slavnostní mši sv. v 18.00 hod. Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout náš časopis MAJAK.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na charitu.
 • Dnes odpoledne zvu na Májovou pobožnost na Horečkách u Panny Marie Lurdské. Začneme v 15.00.
 • V pondělí bude poslední už Májová pobožnost.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek, který je zároveň Slavnosti Těla a Krve Páně se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Bude i mše sv. v 18.00 v horním kostele.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Svíce sv. Rity jsme přesunuli na oltář Panny Marie u obrazu sv. Rity.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • POZOR ! ! ! Obě nedělní mše sv. pořád ještě budou v horním kostele !
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Májové pobožnosti na Horečkách