Archiv rubriky: Nezařazené

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Za týden bude sbírka na diecézní charitu.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • V sobotu večer, na vigilii Slavností seslání Ducha sv., zvu na večerní adoraci. Začne v 19.00 hod. v dolním kostele.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Za týden bude sbírka na opravy.
 • Ve středu po mši sv., zvu na setkání chlapů (na faře).
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek od 16.00 do 18.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Od května sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Od pondělí 26.4.2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce.

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Na dnešní pobožnost ke cti sv. sv. Marka letos vyjímečně zvu do horního kostela. Začneme v 15.00 hod. Budeme společně vyprošovat požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Letos tu pobožnost spojíme i s modlitbou za nová kněžská povolání.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. (v dolním kostele) bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od května (už od soboty 1.5.) sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Na příští neděli 25. 4. plánovali jsme pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod, abychom společně vyprošovali požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Zatím to nevypadá nadějně, abychom to mohli uskutečnit u té kapličky. Možná, že letos tu pobožnost uděláme v kostele, a spojíme to s modlitbou za nová kněžská povolání. Ale potvrdíme si to ještě příští neděli.
 • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
 • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

 • Děkuji za sbírku na kněžský seminář. Za týden bude měsíční sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Ve středu po mši sv. na faře bude setkání mužů.
 • Na výuku náboženství v tomto týdnu zveme zatím jen dětí 3. třídy, které mají náboženství v pátek na faře.
 • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. (7.30 a 10.30)
 • Na středu 21.4. plánujeme pobožnost k sv. Ritě.
 • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
 • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství:

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Radost ze vzkříšení Krista
ať naplní Vaše srdce nadějí, láskou a pokojem

a všechny Vaše stíny ať prosvítí velikonoční světlo

 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na kněžský seminář.
 • Děkuji za přípravy svatého Triduum a Velikonočních svátků (liturgie, zpěvy, výzdoba, úklid). Děkuji každému, kdo jakkoli přiložil ruku k dílu. Děkuji také za Váš půst, ke kterému jste se letos společně zapojili.
 • Na Velikonoční Pondělí mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Foto: Svaté Triduum

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJOVÁ

Zpovědní služba před Velikonocemi:

Pondělí 29.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Úterý 30.3.
7.00 – 7.30 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Martin

Středa 31.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

 

 • Děkuji za sbírku na TV NOE. Dnešní sbírka je na opravy. O Velikonocích bude sbírka na kněžský seminář.
 • Děkujeme také za podporu Misií pomoci Misijního jarmarku výrobků dětí z misijního klubka.
 • Pořád se můžete zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“. Lístky s modlitbou jsou na stolku v kostele.
 • Dnes odpoledne v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za pronásledované křesťany“.
 • Do čtvrtku nahlaste prosím návštěvy nemocných na Velký Pátek.
 • Jelikož pořád platí omezení počtu osob na bohoslužbách, proto letošní svaté Triduum a Velikonoční svátky zase budeme muset prožit trošku skromněji, ale tentokrát už v kostele. Abychom neobcházeli vládní nařízení a nebylo tak dáno pohoršení, prosím, abyste si letos zvolili jednou ze tři variant, jak se zúčastnit těch bohoslužeb, aby bylo to umožněno (aspoň zčásti) každému.
 • A proto přijďte do kostela:

buď 1. na ZELENÝ ČTVRTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 2. na VELKÝ PÁTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 3. na VELIKONOČNÍ VIGILIÍ v sobotu.

 • Pro variantu, kterou si zvolíte, si po mši sv. vyzvednete lísteček.
 • Velký Pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v Horním Kostele. Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Bílá Sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v Horním Kostele a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV NOE. Sbírka příští neděle 28. března bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. I my se chceme připojit k těmto modlitbám, proto Vás srdečně zvu do kostela na mši svatou buď ve čtvrtek v 7.30 hod., nebo ve vigilií té slavnosti tj. ve středu v 18.00 hod. Budete se také mohli zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“.
 • Křížová cesta ke kapli sv. Marka se letos neuskuteční.
 • V noci ze soboty na neděli 28. 3. posouváme hodiny o jednu hodinu dopředu (letní čas).
 • Příští neděli budeme při mších svatých žehnat ratolesti.
 • Příští neděli v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za nemocné a umírající“.
 • Od 14. do 21. března bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené. Děkujeme za Váš dar, za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je „Děti pomáhají dětem“… a my doplníme – i díky Vám!
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Ve středu 17. 3. při mši svaté v 18.00 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. (od 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření). Přistoupit k této svátosti mohou staří lidé důchodového věku nebo lidé, trpící vážnou nemocí. Svátost nemocných se přijímá jednou ročně, v případě zhoršení nemoci nebo ohrožení života se může přijmout ještě jednou.
 • pátek bude slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek proto zvu na mši sv. v 18.00 hod.
 • Sbírka příští neděle bude na TV Noe. Za dva týdny bude naše měsíční sbírka na opravy.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za posvěcení rodin“. Pořád se ještě můžete připojit.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.3.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.