Archiv rubriky: Nezařazené

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na Biblický apoštolát. Vybralo se: Frenštát 9097 Kč; Tichá 2910 Kč.
 • V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček a průvodem buď ve Frenštátu v Dolním kostele v 7.30 hod., nebo v Tiché v 18.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Ve středu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek ráno zvu na mši sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Také v pátek se bude žehnat chleba ke cti sv. Agáty.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na Biblický apoštolát. Na opravy se vybralo: Frenštát 8292 Kč; Tichá 7559 Kč.
 • Ještě dnes můžete podpořit Tříkrálovou sbírku buď přímo do pokladničky v kostele, nebo bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, nebo QR platbou.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“.
 • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. 1.
 • Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, QR platbou, nebo přímo do pokladničky v kostele.
 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Neděle KŘTU PÁNĚ

 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Z toho důvodu v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Na mši sv. přijďte buď v neděli, nebo v sobotu večer na mši sv. „s nedělní platnosti“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Ranní mše sv. v úterý a čtvrtek budou zase v Dolním kostele.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se zatím do online prostředí. Sbírka je připravená ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Bude-li vyhlášen 4. stupeň, mohlo by koledování proběhnout za dodržení všech hygienických předpisů.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Fotky ze Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

Svátek Svaté Rodiny

 • Dnes budeme žehnat manželům (svátek sv. Rodiny) a požehnáme také víno, které si do kostela donesete (na svátek sv. Jana, apoštola).
 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Horním kostele – 33 osob; v kostele v Tiché – 22 osob.
 • Po tu dobu všechny mše sv. budou slouženy v Horním kostele.
 • Také z toho důvodu před Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Svoji účast nahlásíte tím, že si vyzvednete „vstupenku“ na jednotlivou mši. sv. Přijďte buď v tuto slavnost (nebo neděli), nebo v předvečer na mši sv. „s nedělní platnosti“ (čtvrtek nebo sobota).
 • Děkujeme za sbírku na pomoc dětem v misiích v rámci „Misijního jarmarku“. Vybralo se: v Tiché 9.000 Kč, ve Frenštátě něco přes 6.000 Kč.
 • Fotky ze Svátku SVATÉ RODINY

4. ADVENTNÍ

 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 20 procent místa k sezení. Toto krizové opatření vlády platí od 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 26 osob; v Horním kostele – 60 osob; v kostele v Tiché – 40 osob.
 • Z toho důvodu na štědrý den nebude půlnoční mše sv., ale zato na Svátek Božího Narození (25.12.) a v neděli sv. Rodiny (27.12) bude přidaná další mše sv., jak ve Frenštátě, tak i v Tiché. Dnes při odchodu z kostela nahlaste prosím, které mše sv. se plánujete zúčastnit (z důvodů omezení počtu lidi).
 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:

sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.

neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pondělí 21. 12. středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

 • Děkuji za dnešní sbírku NA OPRAVY.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky) nebo v rámci „Misijního jarmarku“.
 • Ve středu po mši sv. bude první pobožnost k sv. Ritě, patronce v beznadějných a neřešitelných situacích.
 • Možnost návštěvy kostela a modlitby u „Jesliček“ bude v dolním kostele sv. Martina 25. prosince od 14 do 17 hodin. Zveme každého a zvlášť rodiny s dětmi.
 • Pokud si vzpomínáte, uváděli jsme v prosincovém čísle MAJAKu, že se opět uskuteční na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince „Zpívání u jesliček“ spolu v Valašským souborem písní a tanců. Vzhledem k vládnímu nařízení tuto krásnou a tradiční akci jsme nucení zrušit.
 • Příští neděli si manžele sednou spolu. Bude obnova manželských slibů. Můžete si také do kostela donést víno, které požehnáme u příležitosti svátku sv. Jana, apoštola.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K. sv. Martina)
 • 21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)
 • 23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)

Betlémské světlo

 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:
 • sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.
 • neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 • pondělí 21. 12. až středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00
 • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

3. ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV Noe. Za týden (20.12.) bude sbírka NA OPRAVY.
 • V letošním roce roráty budeme prožívat při večerních mších sv.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky).
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
  v kostele sv. Martina (D.K.)
  20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod.
  21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta
  23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.

2. ADVENTNÍ

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to „doporučený svátek“. Na mši sv. zvu i v pondělí v předvečer teto slavnosti.
 • Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi (snad už) prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Bude to při večerních mších sv. Tento týden ve středu a pátek, čtvrtek (Tichá).
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Příští neděli (13.12.) bude sbírka na TV Noe. Za dva týdny (20.12.) NA OPRAVY.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté na faře: Setkání mužů.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.