Archiv rubriky: Nezařazené

4. NEDĚLE POSTNÍ – NEDĚLE RADOSTI – LAETARE

 • Dnešní sbírka je na Centrum pro rodinu a sociální péči. Na opravy fasády fary se vybralo 17.677,– Kč.
 • Dnes odpoledne zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Zítra budeme prožívat Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 18.00 hod do H.K.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Také vás zvu na mši sv. v sobotu 25.3. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Budete se také moci znova zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
 • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • Misijní jarmark bude probíhat od dnešní neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči.
 • Frenštátská Charita letos oslavuje 30.let. U te příležitosti bude teď v úterý 14.3. v 9.00 hod. v D.K. sloužená o. bp. Martinem Davidem děkovná mše sv., na kterou jste také zvaní.
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
 • Na adoraci „24 hodin pro Pána“ je ještě zapotřebí zajistit dvě hodiny v sobotu 18.3.
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • V sobotu 18.3. od 15.30 hod. bude na faře společné tvoření na Misijní jarmark. Srdečně zveme děti i rodiče. Peníze získané prodejem toho co vyrobíme budou poslány prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc Syrskému Aleppu zasaženého ničivým zemětřesením. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 17.3.:
19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 18.3.: 7.00 – 8.00 D.K. Modlitba sv. růžence a mše sv. (pro všechny)
8.00 – 18.00 D.K. Tichá adorace (pro všechny)
17.00 – 18.00 D.K. Příležitost k svátosti smíření (pro všechny)
18.00 – 19.00 D.K. Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny)

Udělování svátosti nemocných

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Mockrát děkuji za pohoštění, které jste připravili na včerejší „Postní duchovní obnovu“, a také za krásné společenství, které jste u toho vytvořili.
 • Teď v sobotu 11.3. bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu zvláště ty farníky, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Zapisujte se už také na adoraci „24 hodin pro Pána“. Bude od pátečního večera 17.3. do soboty 18.3. večer.
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • Ve čtvrtek v Tiché mimořádně nebude večerní mše sv.

Křížová cesta – děti – 10. 3. 2023

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Minulou neděli na „Haléř sv. Petra“ se vybralo 11.089,– Kč.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 • V postní době zvu k modlitbě křížové cesty, kdy rozjímáme o Kristově utrpení a jeho smrti na kříži. Pipomínáme si vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. A zároveň i vybízím k vedení rozjímání této modlitby. Zapište se na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také připomínám i zvu na „Postní duchovní obnovu“, která se bude konat teď v sobotu 4.3. dopoledne na faře. Povede ji o. Marek Kozák – farář z Dobré. Začínáme mši sv. v 7.30 v D.K. Pokračujeme pak na faře. Podrobností najdete na plakátku. A také můžete něco málo donést ke kávě a čaji, které si dáme o přestávce.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 17.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • V sobotu 11.3. (za 2 týdny) bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu starší a nemocné farníky, zvláště ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.

Děkanátní ministrantský turnaj v halové kopané – 25. 2. 2023

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo 16.683,– Kč. Mockrát děkuji. Dnes je sbírka: „Haléř sv. Petra“.
 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili odpolední přátelské setkání farníků. Bylo to velice příjemné a povzbudivé setkání.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také už teď vás zvu na „Postní duchovní obnovu“, která se bude konat v sobotu 4.3. dopoledne na faře. Povede ji o. Marek Kozák – farář z Dobré. Podrobností najdete na plakátku.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 17.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • „Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací video, ve kterém biskup Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je prostý:
  - Přečíst si evangelium na daný den,
  - Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí,
  - Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka.Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit kdykoliv během šesti postních týdnů.
  Rozpis jednotlivých úryvků je připravený na stolku uprostřed kostela. (Jeden pro domácnost).
 • Fotogalerie: přátelské setkání farníků

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary.
 • Za týden bude sbírka: „Haléř sv. Petra“.
 • Dnes odpoledne vás zveme na přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve středu na faře ve Frenštátě bude od 9.00 hod. setkání seniorů.
 • Také ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu po večerní mši sv. (18.45 hod.) zvu do kostela na setkání rodiče dětí, které se připravuji na první sv. Přijímání.
 • V sobotu 11. února slavíme svátek Panny Marie Lurdské a světový den nemocných.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Také příští neděli 12.2. se uskuteční přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v DK k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 31.1. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede vedoucí Mariánského kněžského hnutí v ČR, Otec Jiří Polášek – farář v Zašové. Oslavíme tímto 1.výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti. Jste srdečně zvaní.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček buď ve Frenštátě v D.K. v 7.30 hod., nebo v Tiché v 17.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V pátek si také připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
 • V neděli 12.2. se uskuteční přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v DK k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na Biblický Apoštolát.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek je volný úmysl mše sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary.
 • Příští neděli bude sbírka na Biblický Apoštolát.
 • Ve středu na faře ve Frenštátě bude od 9.00 hod. setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
 • Ve čtvrtek a v pátek je volný úmysl mše sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
 • Dnes ještě můžete přispět do pokladničky frenštátské Charity.