Archiv rubriky: Nezařazené

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
  • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. v Katolickém domě.
  • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
  • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnáme žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny studenty a děti.
  • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.

OSLAVA 40. NAROZENIN OTCE PETRA

V neděli 5. srpna jsme společně děkovali za dar života otce Petra, který se dožívá jubilea 40 let. Při adoraci jsme společně děkovali Pánu Bohu a poté otec Petr pozval na farářský větrník (40 větrníků). Každý větrník v sobě nesl skrytý dárek – tj. otec se za každý pomodlil desátek růžence a tím vyprošoval dary pro ty, kteří ho sní. Moc všem děkuji za modlitby a přání. Ze srdce na přímluvu všem žehnám. otec Petr

FARNÍ POUŤ NA SV. KOPEČEK

V sobotu 12. května jsme se vydali na první společnou farní pouť na sv. Kopeček. Pouť jsme zahájili mši svatou a společnou adoraci. Ze Sv. Kopečku jsme se vypravili do Olomouce, kde jsme si prohlídli kostel sv. Mořice, katedrálu sv. Václava a kapli sv. Jana Sarkandera. Celkem nás bylo kolem 75 farníků, někteří jeli autobusem a jiní auty. Počasí nám přálo.

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA OSVOBOZENÍ NAŠI VLASTI

Každý rok 8. května je děkovná mše svatá za osvobození naši vlasti a ukončení 2. světové války. Mše svatá se tradičně odsloužila na St. škole na Kopané v 15.00 hod. a po mši svaté jsem se vydali ke kapličce, kde byla májová pobožnost. Závěrem jsem společně poseděli a něco dobrého pojedli. Podívejte se na to.

MINISTRANTI SI VYŠLÁPLI NA RADHOŠŤ

8. května jsem se s ministranty vydal zdolat další horu nad 1000m RADHOŠŤ 1129 m (B2). V kapli sv. Cyrila a Metoděje jsme se zúčastnili v 10.30 hod. mše svatá, kde probíhala Stanislavská pouť. Když jsem vyšli, tak jsem si udělali společné foto, na kterém nejsou jen ministranti. Stalo to za to.

110 let od narození Vincence Jandy

V neděli 15. 4. se slavila děkovná mše svatá v 9.00 hod. za život salesiánského misionáře Vincence Jandy, kterou celebroval otec Jiří Caha, vedoucí salesiánského střediska v Ostravě. Odpoledne jsme shlédli dokument o jeho životě a program nám obohatili i Romové, ze střediska Don Bosko, svými zpěvy, divadlem i svědectvím o svém obrácení k Bohu. Setkání se neslo v přátelském duchu.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
  • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
  • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
  • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
  • Celý příspěvek

VELKÝ PÁTEK

V pátek 29. 3. jsme v 8.00 ráno rozjímali nad utrpením Ježíše Krista a kráčeli jsme s ním po jeho bolestné cestě při křížové cestě. Večer v 18.00 hod jsme v tichu vstoupili do obřadu Velkého pátku, kde jsme ve starobylých přímluvách prosili za celý svět. Adorací jsme uctili KŘÍŽ, na kterém umřel Spasitel světa.