Archiv pro měsíc: Duben 2019

4. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - První pátek
Sobota -
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

  • V pondělí je v DPS Rožnovská mše svatá ve 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných. V pondělí bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře, z tohoto důvodu nebude setkání chlapů.
  • Ve středu se setkají KATECHUMENI v 18.30 hod. na faře.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a také ve městě.
    V pátek bude od 15.00 – 17.20 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, vystavená NS k adoraci a také bude možnost sv. smíření. Po mši svaté bude společná farní adorace se zpěvy.
    KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ.
  • V sobotu po mši svaté uctíme Neposkvrněné Srdce Mariino litaniemi a zásvětnou modlitbou.
    V sobotu bude setkání MLADÝCH od 18.00 hod. na faře.

Celý příspěvek