Archiv rubriky: Farní akce

KŘESŤANSKÝ FARNÍ SILVESTR

V sobotu 1. 12. jsme uspořádali farní křesťanský silvestr v Katolickém domě. Přišli starší, ale i mladí. Hlavním bodem večera byl A-Z kvíz, který prověřil vědomosti přítomných. Farníci byli rozděleni do šesti skupin a odpovídali na pět okruhů otázek. Věřím, že nás setkání obohatilo a sblížilo. Pro zpestření atmosféry se vařila dobrá káva z farního kávovaru a k tomu byly moc dobré buchty a jiné dobroty. Podívejte se na fotky, už šestého ročníku křesťanského silvestra v naší farnosti.

FARNÍ POUŤ DO ZAŠOVÉ

V sobotu 6. října jsme se vydali jako farnost do Zašové na pouť k Panně Marii Zašovské. Každý si vybral jakou cestou se chce vydat, ať už pěšky z Rožnova nebo na kole, vlakem, autem. Nakonec jsme se všichni setkali na mši svaté v 12.30 hodin. Po mši jsme se pomodlili růženec na úmysl za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Po seznámení s místem jsme se občerstvili dobrým koláčem, kávou a čajem v klášteře. Děkujeme Zašovské matici za přijetí a prohlídku kláštera.

TRIDUUM – MODLITEB MATEK

Od 28. – 30. září se setkávaly maminky a babičky k modlitbě za své rodiny, děti, vnoučata spolu s maminkami po celém světě. CESTA – to byl symbol tohoto tridua. Po cestě kráčíme k Bohu a procházíme různým údobími života, někdy procházíme poušti, jindy krajinou rozkvetlou. Na konci cesty byl kříž a za ním nádherná krajina – zaslíbená země, kterou nám Ježíš daroval, vybojoval skrze svou láskou, kterou protrpěl na kříži. Ježíš je CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

VÍKENDOVKA – ŠTRAMBERK 2018

Ve dnech 21. – 23. září se uskutečnil výlet pro děti a mladé farnosti. V pátek po večerní mši svaté se vyjelo vlakem směrem Štramberk, kde se odehrál společný pobyt. Během těchto dní děti poznávali život sv. Bernadetty. Děti si zahrály různé hry, vyrobily se svůj vlastní růženec atd. Celkem nás bylo kolem 30. A tak to vypadalo:

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září při večerní mši svaté jsme vyprošovali studentům Boží požehnání pro nastávající nový školní rok. Prosili jsme, aby dokázali využít krásný čas, který jim Bůh dopřává, aby se nebáli a dokázali vnášet do školního prostředí křesťanského ducha. Požehnání směřovalo i učitelům, rodičům a všem školám.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Od 6. – 10. srpna se ve farnosti uskutečnil příměstský tábor misijního klubka, který mohli navštěvovat i ostatní děti z farnosti. Hlavní téma bylo poznávat život sv. Pavla. Děti během celého týdne hráli různé hry, tvořily výrobky, barvily šátky na misijní jarmark. V úterý jsme společně vyšli na sv. Hostýn. A na závěr jsem při adoraci děkovali za pěkně strávený čas. Děti se sešlo asi 17. Děkujeme všem maminkám, které nám vařily i vedoucím, kteří si připravili pěkný program.

BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU FARY

V úterý 26. června se konal ve farním kostele benefiční koncert na opravu naší fary. Hlavní interpretkou byla Marie Magdaléna Fuxová OSB, která nám představila kompletní dílo sonát a partit pro sólové housle od Johana Sebastiana Bacha. Během koncertu byla i malá přestávka s občerstvením. Jsme rádi, že kvalitní houslisté neúčinkují jenom ve velkých městech nebo v zahraničí, ale také i v menších městě jako je třeba Frenštát pod Radhoštěm. Moc děkujeme Marii M. Fuxové a vyprošujeme potřebné milosti pro její poslání a život.

FARNÍ POUŤ

V neděli 24. 6. jsme jako farní společenství slavili poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele. Mši svatou celebroval Mons. Martin David, pomocný biskup. Po mši svaté bylo pro všechny připravené pohoštění v Katolickém domě. V 15.00 hod. jsme společnou adoraci poděkovali Bohu za přijaté dary, zazpívali Te Deum a požehnali městu Frenštát p. R. obci Trojanovice.