Archiv autora: Petr Kříbek

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

ÚTERÝ 14.7. – PÁTEK 17.7.
Odchod po ranní mši svaté v 7:30 od DK
(do doprovodného vozidla si dáme věci na večer a na další dny: stany, spacáky, náhradní oblečení, jídlo, atd.)
1. den – 14. 7. – trasa – DK – Huštýn – Krhová – Valašské Meziříčí
nocleh pod širákem, nebo ve stanu
2. den – 15.7. – Lázy – Troják – Hostýn
nocleh v poutním domě na Hostýně ve spacáku za poplatek 120 Kč (je potřeba dopředu nahlásit počet osob)
3. den – 16.7. – 7:15 možnost mše svaté na Hostýně, po mši vyrážíme směr Lukov – Zlín – poutní místo Kaménka
nocleh pod širákem, nebo ve stanu
4. den – 17.7. – poutní místo Kaménka – Karlovice – Staré Město – Velehrad
Mše svatá na Velehradě je v 18:00.
Po mši přesun na nádraží do Starého Města cca 4 km. Odjezd vlakem (posledním) 20:04.
Příjezd do Frenštátu 22:09.
Nahlášení zájemců do 30.6. a bližší informace u Katky Siudové
(tel. 736 612 409)

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Pátek - Dětská mše svatá
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pátek je mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii. V pátek večerní mše svatá je pro děti a zároveň poděkování za uplynulý školní rok.
 • V sobotu bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 hodiny v D. K.
 • V sobotu 4. 7. při ranní mši svaté v 7.30 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – POUŤ (PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ)

 • Příští neděli je sbírka na diecézní charitu.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svaté budou v 7.30 hod. D. K. a v 18.00 hod. H. K. První zpověď děti začne v 16.30 hod.
 • V sobotu ráno po mši svaté zazpíváme litanie a pomodlíme se zásvětnou modlitbu. Nácvik děti je v 9.00 hod. v H. K. Pobožnost na dílech je v 15.00 hod.
 • Příští neděli bude v horním kostele pouť k sv. Janovi Křtitelovi, obě nedělní mše svaté budou v horním kostele a při mši svaté v 9.00 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a poděkování za přijaté dary.
 • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Sobota - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svaté budou v 7.30 hod. (D. K.) a v 18.00 hod. (H. K.) Od 17.00 hod. bude výstav NS s možností svaté zpovědi. Po mši svaté nebude eucharistický průvod. Adorace proběhne v kostele.
 • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
 • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky Církve
Středa – Památka sv. Karla Lwangy, druhů
Čtvrtek - Svátek JK, Nejvyššího a věčného Kněze
Pátek - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • První svaté přijímání je 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
 • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
 • V pátek je první v měsíci. Mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Po večerní mši svaté společná řízená adorace se zpěvy. ADORACE od 15.00 – 18.00 hod. s možností sv. smíření a adorace před NS. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu
 • Po dobu měsíce června po každé mši svaté, bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • Je možné zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

 

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Filipa Neri, kněze
Sobota - Památka sv. Zdislavy – Vigilie Seslaní DS
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – konec doby velikonoční

 • od pondělí 25. 5. se na veřejnosti nemusí nosit roušky.
 • v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod. budou křty dospělých.
 • V pondělí 25. 5. bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. v H. K.
 • První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
 • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
 • V pátek 29. 5. bude mše svatá pro děti.
 • Příští neděli bude pobožnost na Horečkách u kaple PM Lurdské v 15.00 hod. Ale nebude vaječina.
 • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary. Děkuji všem, kteří posílali dary na účet (pokladničky) nebo osobně, když nebyly nedělní sbírky.
 • Křty katechumenů budou v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod.
 • První svaté přijímání dětí se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod.
 • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ mše svaté budou ráno v 7.30 hod. D. K. a v 18.00 hod. H. K.
 • V pátek bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA v 19.00 hod. na faře.
 • Je možné zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí -
Úterý -
Středa – Památka PM FATIMSKÉ
Čtvrtek – Svátek sv. Matěje, apoštola
Pátek -
Sobota – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• od pondělí 11. května bude možné přicházet na mši svatou, ale v omezeném počtu max. 100 osob (od 8. června neomezeně). Je potřeba dodržovat opatření: rouška, sezení v odstupu 2 m (rodina může být pospolu), dezinfekce při vstupu i odchodu z kostela, vynechává se pozdravení pokoje.
• Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté mimo neděli.
• Křty katechumenů budou v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod.
• V pondělí 11. 5. bude setkání s KATECHUMENY v 20.00 hod. na faře.
• První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
• Od středy 13. 5. začne výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hd.

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pátek - Panny Marie Prostřednice všech milostí
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • od pondělí 11. května bude možné přicházet na mši svatou, ale v omezeném počtu 100 osob (od 8. června neomezeně).
 • Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté, mimo neděli.
 • Křty katechumenů budou v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod.
 • První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. Ve středu 13. května bude setkání s dětmi, které půjdou k první sv. přijímání na faře od 13.15 – 14.00 hod.