Archiv autora: Petr Kříbek

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Jména Panny Marie
Pátek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota - Svátek Povýšení svatého kříže
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli je sbírka na církevní školy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. je setkání nových KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA pro maminky se uskuteční od 13. – 15. září na Hutisku-Solanec. Téma: Modlitba. Odjíždí se v pátek od H. K. v 17.30 hod.
 • Kdo by chtěl může se přihlásit do živého růžence v zákristii. Co to obnáší? Každý den se pomodlit desátek růžence za farnost a její potřeby. Na každý měsíc dostanete kartičku s tajemstvím.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Votivní k Duchu Svatému
Úterý - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - Votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí mše svatá v DPS Rožnovská ve 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. setkání CHLAPŮ a v 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • Na první pátek mše svatá v 7.30 v D. K. a v 18.00 hod. v H. K. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě. Od 15.00 – 18.00 hod. bude tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zasvětíme farnost. Večer od 18.00 hod. bude setkání MLADÝCH na faře.
 • V měsíci ZÁŘÍ bude po mši svaté (mimo neděli) krátká adorace.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý - Památka sv. Moniky
Středa – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek 29. 8. bude PASTORAČNÍ RADA v 18.00 hod. na faře.
 • V sobotu 31. srpna bude svatba Martin Křištof a Silvia Surovková v 12.00 hod. v H. K.
 • Příští neděli na závěr mše svaté bude žehnání studentům a žáků (učitelům) do nového školního roku.
 • Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout vzadu v kostele a odevzdat je v zákristii. Vyučující den bude opět středa. Výuka začne od října.
 • Vzadu v kostele si můžete zakoupit kalendáře (stolní 70 Kč a nástěnný 50 Kč).
 • Fotky z farní pouti na Radhošti:

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

Úterý - Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa – Památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek - Památka Panny Marie Královny
Sobota - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.
 • Příští neděli mši svatou v 9.00 hod. bude sloužit P. Petr Přádka, provinciál jezuitů
 • Příští neděli se budou rozdávat přihlášky do náboženství. Vyučující den bude opět středa.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Maxmiliána Kolbého, kněze a mučedníka
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

 • Od pondělí do středy nebudou slouženy mše svaté ve farnosti.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí PM, mše svaté budou v 7.30 hod. (D.K.), v 18.00 hod. (H.K.) a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu 17. srpna bude svatba Tomáš Parma a Leonarda Grygarová v 11.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli 18. srpna bude sloužena mše svatá na poděkování Bohu za úrodu.
 • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý - Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek - Památka sv. Dominika, kněze
Pátek - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sobota - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Marty
Středa – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - První pátek
Sobota - Památka PM
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb v 15.00 hodin Pavel Babinec
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a ve městě. Mše sv. budou v 7.30 a v 18.00 hodin. Od 15.00 – 18.00 hodin vystavena NS k adoraci s možnosti sv. smíření. Po večerní mši sv. bude společná řízená adorace.
 • Ranní mše sv. v sobotu bude sloužena na úmysly farníků a po mši sv. se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu k PM.
 • Tento týden bude farní letní tábor v Dobešově, prosím o modlitbu

PŘÍMĚSTSKÝ FARNÍ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Ve dnech 22. 7. – 26. 7. se uskutečnil v naši farnosti příměstský farní tábor Misijního klubka. Hlavní myšlenkou bylo motto: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Děti se učily poznávat, jednotlivé kontinenty a také životy svatých, kteří byli patrony misionářů a nebo působili na misiích. Poznali jsme sv. Terezii z Lisieux, sv. Jana Bosko, sv. Jana Nepomuka Neumanna, sv. Františka Xaverského, sv. Josefínu Bakhitu. Každý svatý nám zanechal duchovní odkaz – odevzdanost a důvěru, trpělivost při výchově mladých, modlitbu, horlivost pro službu a radost. Během týdne děti navštívily Ostravu, kde se dozvěděly historii katedrály, seznámily se s práci saleziánů a navštívily studio TV NOE. Součástí programu byly i hry a tvoření.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Marie Magdalény
Úterý – Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Středa -
Čtvrtek – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Sobota – Památka sv. Gorazda a druhů
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Úterý – Svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Středa – Památka PM Karmelské
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.